• slidebg1
    HISTORIAS DE IDA E VOLTA
    Novas realidades migratorias a América nos anos centrais do século XX

Novas realidades migratorias a América nos anos centrais do século XX

A crise económica de 1929 marca o punto final da emigración masiva cara a América. Tras a Guerra Civil e a pesar das medidas restritivas do réxime franquista, comezan de novo as saídas cara ao continente americano grazas á reactivación das cadeas e as redes migratorias existentes nos países tradicionais de acollida.
Isto obriga a que en 1946 o Goberno poña de novo en vigor a Lei de emigración de 1924. Nesta fase convive unha emigración de chamada xunto cunha emigración asistida e organizada en función das normas emanadas de organismos internacionais como o Comité Internacional para as Migracións Europeas (CIME) e as necesidades de man de obra dos países receptores, cos que se asinan convenios bilaterais.
Na década dos 50 e 60, catro países absorben a gran maioría dos e das emigrantes galegas cara a América: Arxentina, Uruguai, Brasil e Venezuela. Estes países vivían un momento de crecemento económico e de desenvolvemento industrial que demandaba obreiros cualificados e técnicos especializados, na construción e nas obras de infraestruturas, e traballadores agrícolas. Activouse así unha política selectiva que só permitía entrar nos países a todo aquel que fose reclamado ou levase un contrato de traballo. Numerosos familiares e veciños asentados alí envían cartas de chamada ou contratos laborais, facilitando, deste xeito, todo o proceso burocrático para poder emigrar. Nestas décadas, aínda que continúa o predominio da emigración masculina, hai un aumento considerable da feminina, resultado da política de reagrupación familiar.
Cómpre destacar a importancia de Venezuela como un novo destino a causa do seu rápido crecemento económico, baseado na explotación e exportación das súas grandes reservas petrolíferas, que estimulou a expansión doutras actividades industriais, a construción de infraestruturas e o desenvolvemento do sector servizos.
Nos anos finais deste período aparecen novos destinos en Europa (Alemaña, Francia, Suíza ou Inglaterra), que acabarán por convertese nunha nova realidade migratoria para os galegos e galegas, pero este proceso será analizado noutro especial.

COLABORA CON ESTE PROXECTO

Familia galega en Mar del Plata, 1950

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Emigrantes galegos nun ultramarinos en Bos Aires, ca. 1962
Estatística migratoria elaborada polo Consulado de Uruguai en Vigo, 1953

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Inauguración do Banco de Galicia en Montevideo, 1956

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Canteiros galegos traballando nunha obra en Santos, 1953

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Restaurante propiedade de galegos en Río de Xaneiro, ca. 1959
Retrato familiar en Petrópolis (Río de Xaneiro), ca. 1964

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Familia galega no seu fogar en Caracas, 1960
Mécanicos galegos traballando en Los Teques, Venezuela, ca. 1955
Ensinando carpintaría en Puerto La Cruz, ca. 1950
Na construción dunha estrada en Venezuela, ca. 1960
Do Val de Barcala a Caracas, ca.1960
Emigrante galego diante dun pozo petrolífero en Lagunillas, 1961
Recordo para a familia en Galicia, La Guayra, ca. 1956
Paseando por Caracas, 1958

Axúdanos a recuperar o patrimonio documental

Proxecto de recuperación documental e fotográfica da emigración galega Campaña de recollida das coleccións particulares dos nosos emigrantes.

Erro: Comproba os campos!
Arquivo da Emigración Galega

Carolina García Borrazás: +0034 881 995 148
Teresa García Domínguez: +0034 881 995 143
aemigracion@consellodacultura.gal


As imaxes e documentos que aquí se expoñen forman parte do patrimonio fotográfico e documental que se conserva e salvagarda no Arquivo da Emigración Galega. Moitos deles proceden de coleccións particulares que a cidadanía puxo á disposición da sociedade a través do Consello da Cultura Galega; teñen un gran valor informativo e incrementan o coñecemento sobre os procesos migratorios en Galicia.

Instrucións para colaborar

O exilio galego

Ver seguinte