• slidebg1
    HISTORIAS DE IDA E VOLTA
    No centenario da Federación de Sociedades Galegas da República Arxentina

No centenario da Federación de Sociedades Galegas da República Arxentina

En setembro de 1921, hai agora cen anos, fundouse en Bos Aires a Federación de Sociedades Gallegas Agrarias y Culturales, por iniciativa de varios dirixentes da colectividade galega (Antón Alonso Ríos, Manuel San Luis, Enrique Rodal e Joaquín Folgar Lema), nunha reunión para loitar contra o caciquismo. Xa dende as primeiras xuntanzas para a súa constitución prevaleceu o ideario socialista e agrarista dos seus promotores e o compromiso a prol dos sectores sociais galegos máis desfavorecidos.
O 24 de setembro realizouse un congreso constituínte no que se integraron doce das numerosas sociedades parroquiais e comarcais que existían en Arxentina. O 30 de outubro aprobaron a súa primeira Carta orgánica cunha declaración de principios, baseados en textos do Partido Socialista Argentino. En 1927 estaban federadas 40 sociedades, con 5000 socios.
Co tempo xurdiron diverxencias ideolóxicas entre dous sectores da Federación, o que levou en 1929 á súa separación en dúas entidades: a Federación de Sociedades Gallegas Agrarias y Culturales, de ideario agrarista e galeguista, e a Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires, de orientación socialista. A Guerra Civil española provocou a súa reunificación; a nova institución (Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina (FSG) reunía 40 asociacións con máis de 10.000 afiliados. En xaneiro de 1937 creou unha organización propia de axuda e apoio á República española: a Agrupación Gallega de Ayuda al Frente Popular Español, que impulsou un importante movemento de solidariedade e axuda económica á república e aos refuxiados.
A Federación funcionou como un organismo político que traballaba por e para Galicia, sen esquecer os aspectos relacionados coa integración social dos emigrantes. Xa no século XXI, centra a súa actividade cultural na creación do Museo da Emigración Galega (MEGA) como museo, biblioteca e centro de investigación e difusión da emigración galega en Arxentina.
Para conmemorar o seu centenario, o Arquivo da Emigración Galega publica este especial, amosando parte da documentación e do arquivo fotográfico dos seus fondos, para recoñecer e difundir o seu labor de compromiso na defensa dos galegos de aquí e de acolá.

COLABORA CON ESTE PROXECTO

Xunta directiva da Federación de Sociedades Gallegas Agrarias y Culturales, ca. 1926
Emblema da Federación de Sociedades Gallegas Agrarias y Culturales, ca. 1921

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Comisión feminina da Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires, 1935

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Grupo de socios e directivos da Sociedad de Nogueira de Ramuín nun acto de apoio á República española, 1938

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Camións con mercadorías para axudar á España republicana, 1938
Conmemoración do aniversario da República nun acto multitudinario organizado pola Federación no Teatro Avenida, 1941
Socios e directivos da sociedade de Boiro nunha recepción a Castelao na sede da Federación, ca. 1944
Banquete de camaradaría da Federación de Sociedades Galegas, 1943
Romaría da sociedade Hijos de Buján no campo de recreo da Federación, 1954

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Actuación do Coro da Federación durante a celebración do 37 aniversario fundacional, 1958

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Homenaxe a Maruxa Boga no salón de actos da Federación, 1960

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Xantar no salón de actos da Federación, 1967

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Sede da Federación na rúa Chacabuco, 2020

Axúdanos a recuperar o patrimonio documental

Proxecto de recuperación documental e fotográfica da emigración galega Campaña de recollida das coleccións particulares dos nosos emigrantes.

Erro: Comproba os campos!
Arquivo da Emigración Galega

Carolina García Borrazás: +0034 881 995 148
Teresa García Domínguez: +0034 881 995 143
aemigracion@consellodacultura.gal


As imaxes e documentos que aquí se expoñen forman parte do patrimonio fotográfico e documental que se conserva e salvagarda no Arquivo da Emigración Galega. Moitos deles proceden de coleccións particulares que a cidadanía puxo á disposición da sociedade a través do Consello da Cultura Galega; teñen un gran valor informativo e incrementan o coñecemento sobre os procesos migratorios en Galicia.

Instrucións para colaborar

A emigración galega a Europa

Ver seguinte