• slidebg1
    HISTORIAS DE IDA E VOLTA
    O indiano Fernando Blanco de Lema e a súa acción filantrópica

O indiano Fernando Blanco de Lema e a súa acción filantrópica

A filantropía das persoas emigrantes foi un feito esencial no desenvolvemento educativo e cultural da Galicia dos séculos XIX e XX, e en consecuencia do seu despegue económico e da súa evolución social e política. Grazas á creación de centos de escolas construídas coas remesas de alén mar, a sociedade galega puido progresar.
Este especial céntrase na figura e obra do filántropo Fernando Blanco de Lema y Suárez Prieto (Cee, 18 de outubro de 1796 – A Habana, 5 de abril de 1875), un indiano enriquecido na illa de Cuba que non retornou a Galicia pero mantivo sempre na súa memoria afectiva a súa vila natal e as súas xentes. Pódese consultar a súa biografía na web do Consello da Cultura Galega, no Álbum de Galicia. O seu legado, exemplo de xenerosidade e altruísmo, foi xestionado por un padroado encargado de levar a bo termo os seus desexos. Edificáronse dous magníficos edificios –o colexio-instituto que leva o seu nome e a escola de nenas–, que hoxe en día manteñen a súa hexemonía na arquitectura urbana de Cee, vila que progresou grazas á súa xenerosidade. Nestes centros educativos recibiron instrución gratuíta numerosas xeracións de nenos e nenas da comarca de Fisterra cos máis innovadores plans educativos, de clara vocación humanista e científica. Ademais, fomentouse a cultura da bisbarra con cursos de alfabetización para adultos, a concesión de bolsas para o alumnado máis avantaxado, aulas de música e teatro con actuacións para toda a veciñanza ou a apertura da biblioteca do colexio-instituto a toda a poboación. A Fundación Fernando Blanco de Lema sufragou numerosas iniciativas de gran calado para o progreso socioeconómico da contorna: dende a realización de campañas de vacinación ou a instalación dunha farmacia con medicamentos subvencionados ata investimentos en obras públicas como a instalación do teléfono e da luz eléctrica na vila (1906), o arranxo de estradas, a construción dun novo cemiterio...
Con este especial, o Arquivo da Emigración Galega quere difundir a grande obra de filantropía deste indiano, sempre presente na memoria colectiva dos seus paisanos. Na nosa web As Escolas da Emigración Galega pódese coñecer a súa figura e o seu legado educativo.

COLABORA CON ESTE PROXECTO

Retrato de Fernando Blanco de Lema, o filántropo de Cee

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Materialización da nobreza e xenerosidade de Fernando Blanco de Lema. Cee, 2010
O edificio da antiga «Escuela de Niñas» de Cee: a instrución para as nenas

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Profesoras e alumnas desenvolvendo o seu talento musical. Cee, 1910
Clase de Educación Física, 1907

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

A capela do colexio-instituto Fernando Blanco de Lema
O eterno descanso na súa vila natal
O labor artístico do colexio-instituto Fernando Blanco
Escola de nenas. Cee, 1917
Alumnos do colexio-instituto Fernando Blanco. Cee, 1928
Ensino práctico e científico: o antigo laboratorio de química do colexio-instituto, 1917
Homenaxe dos emigrantes da Costa da Morte á filantropía de Fernando Blanco de Lema
Sempre no recordo: o monumento conmemorativo da vila de Cee ao seu fillo predilecto
Interior do colexio-instituto: a arte como elemento educador
Sala do Museo Fernando Blanco de Lema: salvagarda e difusión do seu patrimonio
Maqueta do corpo humano, un recurso máis para o coñecemento científico do alumnado. Museo da Fundación Fernando Blanco de Lema, Cee
Celebración do bicentenario do nacemento de Fernando Blanco de Lema

Axúdanos a recuperar o patrimonio documental

Proxecto de recuperación documental e fotográfica da emigración galega Campaña de recollida das coleccións particulares dos nosos emigrantes.

Erro: Comproba os campos!
Arquivo da Emigración Galega

Carolina García Borrazás: +0034 881 995 148
Teresa García Domínguez: +0034 881 995 143
aemigracion@consellodacultura.gal


As imaxes e documentos que aquí se expoñen forman parte do patrimonio fotográfico e documental que se conserva e salvagarda no Arquivo da Emigración Galega. Moitos deles proceden de coleccións particulares que a cidadanía puxo á disposición da sociedade a través do Consello da Cultura Galega; teñen un gran valor informativo e incrementan o coñecemento sobre os procesos migratorios en Galicia.

Instrucións para colaborar

A emigración galega nos Estados Unidos

Ver seguinte