Bibliografía

 • Alén Garabato, C. (coord.) (2006): L’éveil des nacionalités et les revendications linguistiques
  en Europe (1830-1930)
  , Paris, L’Harmattan. [FR]
 • Alonso Pintos, S. (2007): O proceso de codificación do galego moderno (1950-1980), A Coruña,
  Fundación Pedro Barrié de la Maza.[GL]
 • Freitas Juvino, M. P. (2008): A represión lingüística en Galiza no século XX, Vigo, Xerais.[GL]
 • «Le galicien et la sociolinguistique galicienne a la conquete de la reconnaissance sociale»,
  Lengas 47 (2000). [FR]
 • González, M. (2010): «The Galician Language: An Unfinished Task», en A. R. de Toro Santos (ed.),
  Breogáns Lighthouse. An Anthology of Galician Literature, Londres, Francis Boutle Publishers,
  p. 34-47. [EN]
 • Gugenberger, E. (2003): «Die Sprachenfrage Spaniens zur historischen und aktuellen Situation der
  Sprachen in den autonomen Regionen», en E. Gugenberger e M. Blumberg (eds.), Vielsprachiges
  Europa: Zur Situation der regionalen Sprachen von der Iberischen Halbinsel bis zum Kaukasus,
  Berna, Peter Lang, p. 45-69. [DE]
 • Hermida Gulías, C. (1992): Os precursores da normalización. Defensa e reivindicación da lingua
  galega no Rexurdimento (1840-1891)
  , Vigo, Xerais.[GL]
 • Mariño Paz, R. (1998): Historia da lingua galega, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco.[GL]
 • Monteagudo, H. (1999): Historia social da lingua galega. Idioma, sociedade e cultura a través
  do tempo
  , Vigo, Galaxia.[GL]
 • Monteagudo, H. (2000): Castelao. Defensa e ilustración do idioma galego, Vigo, Galaxia. [GL]
 • Monteagudo, H. (2009): Letras primeiras. O foral do Burgo de Caldelas, os primordios da lírica
  trobadoresca e a emerxencia do galego escrito
  , A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza.[GL]
 • Núñez Seixas, X. M. (ed.) (2020): The First World War and the Nationality Question in Europe. Global Impact and Local Dynamics, Leiden, Brill. [EN]
 • Pérez Leira, X. (2007): Crónicas da represión lingüística, Moaña, Acuarela Comunicación.
  [libro + DVD] [GL]
 • Villanueva, M. (2010): A lingua galega entre 1963 e 1975. Situación social e discursos dende o galeguismo, Pontevedra, Deputación de Pontevedra.[GL]
 • Villares, R.; X. M. Núñez Seixas; R. Máiz (eds.) (2021): As Irmandades da Fala no seu tempo: perspectivas cruzadas, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega. [GL]
 • Más bibliografía en Internet