Xeoloxía

47 total

Do 37 ao 47 de 47

Paisaxe litoral IV. Cantís, plataformas e coídos

Coídos do Trece e Reira

O punto máis alto de Galicia

Dobras. Formación e clasificación

Os superpotentes volcáns subterráneos de Islandia

Paisaxe litoral I. A erosión dos cantís

Cárstico I. Introdución

Cárstico II. Formas exocártiscas

Ciclo das rochas. Nivel doado

Esforzos tectónicos e introdución ás dobras

Diáclases e fallas

Ciclo de Wilson

Tectónica de placas global. Ideas xerais

Bordos diverxentes e transformantes. Dorsais oceánicas e fallas transformantes

Bordos converxentes. Subdución

Teoría da deriva continental. Alfred Wegener

Método sísmico e principais descontinuidades. Capas da Terra

Atmosfera. Introdución

Que é a meteoroloxía?

Historia da atmosfera da Terra

Métodos de estudo do interior terrestre directos e indirectos

O motor das placas: as correntes de convección no manto

Historia da Terra. Paleozoico

Historia da Terra. Precámbrico

Os cambios do illote dende o Holoceno: investigación xeomorfolóxica e ambiental

A contorna de Trevinca

Por que o río Xallas desemboca nunha fervenza?