----

Universidade de Santiago de Compostela

[entidade educativa] Universidade pública fundada en 1495 A Lei de creación do Consello da Cultura Galega establece que o Plenario estará composto por dous representantes da universidade galega e como a lei é anterior á creación das tres universidades que existen en Galicia, os seus representantes rotan cada catro anos.
Epístolas
0 mencións
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]