----

Museo Carlos Maside

No ano 1970 fundouse en O Castro-Sada (A Coruña). Con este nome honrase a un dos artistas máis representativos da arte galega anterior á Guerra Civil. En 1963, Cerámicas do Castro e o Laboratorio de Formas firman un convenio para a creación do Museo Carlos Maside, Ediciós do Castro e outras institucións ideadas para traballar na recuperación da memoria histórica de Galicia.
Epístolas
0 mencións
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]