PROXECTO EPÍSTOLAS

----

LOCALIZACIóN: Méndez Núñez, 17

Epístolas
5 mencións
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1963-01-11
Carta de Manuel Herrero a Lois Tobío Fernández, 1963.
Montevideo
Madrid
Orixinal Transcrición

Transcripción da epistola Carta de Manuel Herrero a Lois Tobío Fernández, 1963. en 11/01/1963

DR. MANUEL HERRERO

Montevideo 11 de enero de 1963

Dr. Luis Tobío
c/o Productos Roche S. A.
17 Mendez Nuñez
Madrid, España

Estimado amigo:
Recibí sus cartas desde Basilea y la última, ya en Madrid, que le agradezco.
Debido a una huelga de correos que ha durado unos días, lo que supongo no le extrañará, hemos estado incomunicados con todo el mundo, excepto Pocitos y aledaños. Por eso, las fichas con los originales de los impresos que tiene que traducir llegaron con bastante retraso.
Como me marcho de vacaciones hasta el día 4 de Febrero, le dejo encargado a Garrido que revise las traducciones que vengan y que, rápidamente, se las remita.
Adjunto le envío una copia del plan para el segundo trimestre, con objeto de que esté Ud. informado.
Deseándole un feliz año y que mis paisanos le traten bien, le envío un cordial saludo a Ud. y Señora, su incondicional

M. Herrero [sinatura autógrafa]

1963-01-18
Carta de Rubén Comotto a Lois Tobío Fernández, 1963.
Montevideo
Madrid
Orixinal Transcrición

Transcripción da epistola Carta de Rubén Comotto a Lois Tobío Fernández, 1963. en 18/01/1963

Montevideo, 18 de enero de 1963.

Sr. D. Luis Tobío
c/o Roche Roche S. A.
17 Mendez Nuñez
MADRID, España

Querido Dr. Tobío:
Acabo de recibir su muy bonita tarjeta que me apresuro a contestar.
Me alegra saber que nos recuerda, también aquí le recordamos mucho y le extrañamos: se siente el vacío.
Por este mismo correo, como impreso aéreo, le mando un ejemplar de los fascículos Librax UF 116 y Uf 117, pues no sé cual es el que Ud. necesita. Espero que le llegarán sin novedad.
Supongo que se habrá enterado del fallecimiento del padre del Dr. Giral.
Le ruego ser portador de mis saludos a los suyos, y reciba Ud. un afectuoso abrazo de su amigo.

R. Comotto Varela [sinatura autógrafa]

1963-01-29
Carta de Xesús Canabal Fuentes a Lois Tobío Fernández, 1963.
Montevideo
Madrid
Orixinal Transcrición

Transcripción da epistola Carta de Xesús Canabal Fuentes a Lois Tobío Fernández, 1963. en 29/01/1963

JESUS CANABAL
MONTEVIDEO 29 de xaneiro de 1963

Sr.
Dr. Luis Tobio Fernández
Méndez Núñez 17
MADRID, 14

Moi estimado Don Luis:
Recibín a súa do dia 16, e alégrome moito de que todo se vaia arranxando e ademais con saúde.
O enteirarme que ainda non tiña noticias do pase de fondos, coidei que fora por causas da folga de carteiros que tivemos por 10 ou doce dias, pero supoño que agora xa deber tér confirmación.- A órden á Nova York foi polo Bank of América con data de 28 de nadal, é temos noticias que o día 4 de xaneiro foi feito o traspaso a Basileia.
En canto a Historia, siguen estudando con Barreiro a Empresa que se faga cargo da distribución, estando en discusión o desconto a convir.- Dentro d'esta operación, é que será tratado o seu asunto.- Don Manuel espera chegar a ésta o dia dous de fevreiro e pasará eiquí catro semanas de vacaciós.
Sin mais, con moitas ganas de facerlle unha visita, saúdos a todos os seus familiares e vostede reciba unha forte aperta de seu amigo

Jesús Canabal [sinatura autógrafa]

Av. Gral. Rondeau 2082

1963-03-25
Carta de Jeannine B. de Mizrahi a Lois Tobío Fernández, 1963.
Madrid
Orixinal Transcrición

Transcripción da epistola Carta de Jeannine B. de Mizrahi a Lois Tobío Fernández, 1963. en 25/03/1963

Jeannine B. de Mizrahi
Dijon, le 25/3/63
Cher Dr. Tobío,
Avant tout je tiens à vous remercies de votre carte ainsi que de la gentille lettre que vous m'avez envoyée - Despuis un mois nous sommes en France et après avoir passé 10 jours à Paris, nous nous sommes installés à Dijon, ce qui n'etait déjà plus si beau car mon mari a été envoyé à Auxerre pendant un mois pour faire son instruction militaire, après quoi il entrera à l'hopital militaire de Dijon - Quant à moi, je prepare une licence en Lettres et je travaille comme réceptioniste dans le plus grand hotel d'ici "Grand Hotel de la Cloche", ce qui est interessant car ça me permet de perfectionier mes langues -
Mais Montevideo avec ses belles plages et ses gens bien plus sympathiques qu'en France me s'oublie pas si facilement ...
Au cours de l'été il est très probable que nous desecudions jusqu'à Madrid où nous ne manquerons pas de vous rendre visite, mais j'espere qui, si vous avez l'occasion de passer ar Dijon avant, vou me ferez autant - Mon adresse: 1BIS AVENUE GOUNOD, DIJON (CÔTE D'OR) -
Sant plus, je pense à tres bientôt et vou envois mes meilleures amities,
J. Mizrahi [sinatura autógrafa]

1975-07-15
Carta de Manuel Meilán a Lois Tobío Fernández, 1975.
Montevideo
Madrid
Orixinal Transcrición

Transcripción da epistola Carta de Manuel Meilán a Lois Tobío Fernández, 1975. en 15/07/1975

Montevideo, xulio 15 do 1975

Siñor;
Luís Tobío Fernández
MADRID.-

Ben querido Tobío:
O día 3 do vindeiro setembro, SEMPRE EN GALICIA, cumprirá VINTECINCO ANOS.- Vai en maiúscula porque, cando a fundamos, lexos estivemos de imaxinar que chegaríamos a eles.- Pero, somentes coa lamentabel ausencia de Somoza, os demáis, estamos todiños; máis vellos no físico, nonna mente, que sempre está como nos mellores tempos xuveniles .... Boeno, vamos o motivo desta que non é outro que o de pedírlle que nos faga o editorial pro domingo 7 de setembro.- Todos nós senteriamos moi ledos si vosté, como non dudebamos fará, remexanos a colaboración que lle pedimos.-
Eu escribinlle a Villaverde pra que o vira e lle pedira isas verbas gravadas na sua voz.- Como nin me contestóu, supoño que nono fixo, dahí esta carta.- Si o Villaverde, cumpríu, millor; senon, ista carta ten vixencia.-
Dos probremas deste país, xa o supoño enteirado.- Vamos tirando, pero sin aquela maneira de vivir deste pobo, co facía felíz.- As condicións económicas están cuasi totalmente deterioradas, como lle dín agora.- E no político, fixeron un réximen militar-civil, que vai tirando con unha férrea represión e unha censura endexamais tida nesta Nación de Don Xosé Batlle y Ordoñez.- Pra darlle unha idea direille que somentes se pubrican catro xornaes: "El País".- "La Mañana".- "El Diario", oficialistas e "El Día", que fai o que pode pra que nono suspendan, como xa o fixeron.- Fora deste, nun tono moi suaviciño, polo dito, os outros, merda.-
Eí parez cas cousas tamén non eran tan estabeles como pensaban os trunfadores de fai casi coarenta anos.- E que a libertade de pensamento e vida, endexamáis morre.-
Co auspicio do Patronato da Cultura Galega daquí estase por poñer o busto de Castelao no seu Rianxo natal.- O busto xa esta na casa paterna, donde naceu o Guieiro.- E o que fixeron entre vosté i Escudero, que lamentablemente remata de morrer na Cruña, sin co destiño lle permitise estar presente na colocación.- Daquí pensan ir Canabal, Pereira, Yolanda e quizáes algún outro.- De Bós Aires, tamén unha delegación do Centro Galego, que irá presidida polo titular.- Todo esto e proieito, pois parez que afloran algunhas dificultades; vosté xa me entende.- Alá veremos, pois pensabase facelo en setembro.-
Ren máis, saúdos a sua dona e fillo, que xa estará feito un mozo e tiduado, maxínome.- Vosté, cos saudos de todolos amigos da audición –Couceiro, Yolanda, Pereira–, reciba unha amical aperta de
Meilan [sinatura autógrafa]