Proxecto epístola

----

Chan

Prensa de información xeral editada coa finalidade de informar da realidade e da actualidade galegas. Inclúe artigos sobre economía recollidos nas seccións "Páginas económicas" e "Galicia como empresa", nas que se abordan temas como a pesca, a industria, o turismo, a agricultura, a gandería etc. Tamén contén novas sobre a política galega e internacional ("Atlas en el Toral") e, por último, informacións culturais: música, arte, lingua, historia, cultura popular, literatura (novas de poesía, recensións de libros, bibliografías etc., que aparecen nas seccións "Poetas do Chan", "Biblioteca Gallega", Anaquelerías") etc. Ademais presenta páxinas dedicadas ás mulleres ("Chan de la mujer"), entrevistas con deportistas, artistas etc.
Epístolas
0 mencións
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]