Proxecto epístola

----

Galicia Emigrante

Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís Seoane.

Programa galego promovido por Luis Seoane. As crónicas eran redactadas por Seoane, mentres que Victor Luís Molinari e Carlos Arturo Orfeo eran os encargados de pórlle voz. Estas crónicas estaban redactadas integramente en castelán. A temática da audición sempre estivo vencellada á cultura e á historia de Galicia. Existiu tamén unha estreita relación da audición co programa Galicia Emigrante. Seoane chegou a afirmar que a audición era o suplemento do programa. Prestou un apoio decidido a todas as editoriais promovidas por galegos na Arxentina. A audición emitiuse en distintas etapas en Radio Libertad, Radio Porteño e Radio Argentino sucesivamente entre 1954 e 1971.
Epístolas
0 mencións
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]