Proxecto epístola

----

Cuadernos de estudios gallegos

Colección: Otero Pedrayo con Antonio Fraguas

Na actualidade publica preferentemente estudos e investigacións de Historia, tanto de carácter xeral como referidas especificamente á historia de Galicia, e inclúe, así mesmo, recensións críticas de libros. Os seus contidos diríxense á comunidade científica española e internacional, admitindo exclusivamente artigos orixinais, tanto en lingua galega como española, portuguesa, inglesa, alemá e francesa.
Epístolas
5 mencións
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1945-09-19
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1945-10-12
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1969-02-07
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1974-01-19
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1974-02-09
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal