PROXECTO EPÍSTOLA

----

TEMÁTICA: Colección: Manuel Rodrigues Lapa con Ramón Piñeiro

5 Maio de 2023. Día mundial da lingua portuguesa.


Ofrécense aquí noventa e unha cartas enviadas polo filólogo portugués Manuel Rodrigues Lapa ao intelectual galego Ramón Piñeiro, datadas entre o 18 de maio de 1953 ao 22 de febreiro de 1978, procedentes dos fondos deste último custodiados na Fundación Penzol de Vigo. Nun futuro próximo ofreceranse as cartas enviadas por Ramón Piñeiro ao seu interlocutor que se conservan na mesma Fundación Penzol, neste caso nos fondos do distinto filólogo portugués legados por el mesmo á benemérita institución viguesa. Esta correspondencia debe ser lida ao carón da cruzada por Rodrigues Lapa e Francisco F. del Riego nun lapso temporal practicamente idéntico (só un pouco máis amplo: 1950 a 1982), publicada polo ilustre galeguista: Cartas a Francisco Fernández del Riego sobre a cultura galega (2001). En conxunto, estes dous epistolarios dan testemuño da intensa colaboración de Lapa co grupo galeguista organizado ao redor da Editorial Galaxia, que xogou un papel central na resistencia cultural ao franquismo en Galicia, e moi especificamente, na defensa da lingua galega. No marco dunha estreita relación de complicidade, o filólogo portugués prestou servizos moi importantes en varios aspectos, entre os que se poden salientar dous, perfectamente reflectidos nas cartas que traen a lume: facilitador dos contactos coa cultura portuguesa e coa lusitanística internacional (nomeadamente, a medievalística italiana), e orientador sobre cuestións filolóxicas, especialmente as referidas á lírica trobadoresca e en xeral á literatura medieval. Pola súa banda, Ramón Piñeiro aparece nesta correspondencia, coma noutras moitas, como un referente obrigado para calquera persoa culta que, desde fóra de Galicia, quixese dispor de informacións fidedignas e concretas sobre a lingua e a cultura galega, aínda que fosen de difícil acceso, e fosen de orde bibliográfica, fosen de orde documental ou literaria, ou ben, mesmamente, que se tratase de noticias de actualidade. Estamos, pois, ante unha correspondencia que axuda a desvelar un capítulo fundamental da nosa historia lingüística e cultural, que será debidamente completado coa difusión das cartas de Ramón Piñeiro.

Henrique Monteagudo
Epístolas
91
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1953-05-18
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1953
Orixinal
1953-05-27
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1953
Orixinal
1960-04-29
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1960
Orixinal
1960-06-26
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1960
Orixinal
1960-10-18
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1960
Orixinal
1960-11-28
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1960
Orixinal
1964-03-30
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1964
Orixinal
1964-04-06
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1964
Orixinal
1964-05-05
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1964
Orixinal
1964-05-17
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1964
Orixinal
1964-09-13
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1964
Orixinal
1965-03-11
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1965
Orixinal
1965-03-18
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1965
Orixinal
1965-05-15
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1965
Orixinal
1965-06-03
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1965
Orixinal
1965-09-23
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1965
Orixinal
1965-10-25
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1965
Orixinal
1965-11-23
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1965
Orixinal
1966-01-22
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1966
Orixinal
1966-04-03
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1966
Orixinal
1966-04-20
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1965
Orixinal
1966-06-28
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1966
Orixinal
1966-09-19
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1966
Orixinal
1966-10-13
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1966
Orixinal
1966-10-29
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1966
Orixinal
1967-04-08
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1967
Orixinal
1967-05-01
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1967
Orixinal
1967-09-19
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1967
Orixinal
1967-10-23
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1967
Orixinal
1967-12-08
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1967
Orixinal
1968-01-01
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1968
Orixinal
1968-04-22
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1965
Orixinal
1968-10-10
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1968
Orixinal
1968-10-19
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1968
Orixinal
1968-11-10
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1968
Orixinal
1968-12-01
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1968
Orixinal
1969-01-19
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1969
Orixinal
1969-02-02
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1969
Orixinal
1969-05-23
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1969
Orixinal
1969-06-02
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1969
Orixinal
1969-11-07
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1969
Orixinal
1970-01-10
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-02-22
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-03-15
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-03-30
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-05-05
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-06-05
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-09-15
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-10-04
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-10-14
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-10-21
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-12-06
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-12-19
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-12-26
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-12-31
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1971-01-01
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-01-08
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-01-13
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-02-13
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-04-05
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-04-23
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-04-28
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-05-31
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-06-30
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-07-27
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-08-22
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-10-15
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1972-04-05
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1972
Orixinal
1972-05-03
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1972
Orixinal
1972-06-15
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1972
Orixinal
1972-11-24
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1972
Orixinal
1972-12-05
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1972
Orixinal
1973-01-08
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1973
Orixinal
1973-06-10
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1973
Orixinal
1973-06-29
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1973
Orixinal
1973-07-03
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1973
Orixinal
1973-07-05
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1973
Orixinal
1973-09-02
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1973
Orixinal
1973-10-16
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1973
Orixinal
1974-09-06
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1974
Orixinal
1974-10-05
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1974
Orixinal
1974-11-18
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1974
Orixinal
1975-10-07
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1975
Orixinal
1976-03-14
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1976
Orixinal
1976-09-06
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1976
Orixinal
1976-09-20
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1976
Orixinal
1976-11-26
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1976
Orixinal
1977-03-28
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1977
Orixinal
1977-05-04
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1977
Orixinal
1978-01-01
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1978
Orixinal
1978-02-22
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1978
Orixinal