PROXECTO EPÍSTOLA

----

TEMÁTICA: oposicións

Probas para acceder a certos postos de traballo, en que as persoas que aspiran a eles deben demostrar a súa competencia, que será xulgada por un tribunal.

Fonte: https://academia.gal/dicionario/-/termo/busca/oposici%C3%B3n (25/6/19)
Epístolas
6
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1940-07-14
Carta de persoa non identificada a Fraguas
Orixinal
1942-09-19
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1942-10-04
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1942-10-24
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1943-08-30
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1950-04-06
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal