PROXECTO EPÍSTOLA

----

TEMÁTICA: Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía

[libro] Título do discurso de ingreso de Ricardo Carvalho Calero na Real Academia Galega (RAG). Publicado por Ediciones Celta en 1959.
Epístolas
2
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1957-09-30
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1957)
Lugo
Ourense
Orixinal
1957-10-08
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1957)
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal