PROXECTO EPÍSTOLA

----

TEMÁTICA: El padre Feijóo. Su vida, doctrina e influencias

[libro]
Epístolas
2
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1964-09-28
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1964)
Fingoi
Ourense
Orixinal
1965-05-29
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1965)
Fingoi
Ourense
Orixinal