PROXECTO EPÍSTOLA

----

TEMÁTICA: Congreso de Escritores en Donostia

[evento cultural]
Epístolas
1
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1968-08-08
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1968)
Trasalba
Santiago de Compostela
Orixinal