Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Folla dos rapaciños galegos

Lugar:
Madrid
Inicio:
1922
Colaboración
Manuel Fuentes; Rogelio Rodríguez Díaz; Antón Villar Ponte; Max Ramos; Ramón Cabanillas; Roberto Blanco Torres; Victoriano Taibo;
Ilustración
Cebreiro; Lloréns; Palacios; Prieto; Castelao;
Idioma:
Galego
Formato:
33 x 23 cm
Extensión:
4
Prezo:
10 cts.
Redacción:
Aduana 35, 2º. Madrid
Imprenta:
Editorial Ibérica, Alburquerque, 12. Madrid.
Contido:
Publicación infantil en galego, que pretende ser un instrumento de galeguización lingüístico, didáctico e instrutivo. A revista está composta por poemas, relatos e artigos que denotan a orientación galeguista dos seus autores.
Observacións:
Soamente saíron dous números.
Ilustracións:
Escasas. Debuxos de Cebreiro, Lloréns, Prieto, Castelao, Palacios, e tamén de nenos galegos. Case non hai fotografías.
Publicidade:
Non ten