Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista del Centro Betanzos
Órgano oficial del Centro Betanzos
n.º 65: Vocero del Centro Betanzos

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1905
Dirección
Andrés Beade Dopico. Ano 1978;
Colaboración
Agustín Cachaza; Alejandra Morelli; Alfredo Curiel Rodríguez; Antonio Álvarez Méndez-Trelles; Antonio Suárez do Pazo; Aurelio Ribalta; Bieito Cupeiro Vázquez; Celestino Luis Crespo; Constantino Ares; Enrique Sóñora; Escolante Betanceiro; Jaime Pita; José Enrique Lousa Pandelo; Laura Pita; Luis Cortiñas; María Fernanda Lores Loural; Osvaldo Dans Varela; Pepe da Ribeira; Rafael Cabo (fillo); V. Abarrategui Paradela; Vázquez da Xesta; Ventura Ruiz Aguilera; Xosé Ares; Andrés Beade Dopico; Gumersindo Sánchez Guisande; Manuel Barreiro; Marcos Ana; Patricia Dans; Rodolfo Prada;
Comezo-cese:
1905-
Periodicidade:
Anual, publícase case sempre en agosto pero hai números publicados en decembro
Idioma:
Castelán, con algúns artigos en galego
Formato:
26,5 x 18 cm. Década dos 70: 40 x 29 cm. 1981: 41 x 29 cm. 1990: 22'5 x 15 cm.
Extensión:
Variable, entre 36 e 80 páxinas. Nos anos 70 pasa a ter 8 ou 12 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
México, 1660. Bos Aires
Venezuela, 1534. Bos Aires
Imprenta:
Imprenta COTGAL, Rivadavia, 767. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria que pretende servir de vínculo entre os emigrantes betanceiros e a súa comarca natal. Informa das actividades realizadas pola entidade editora e outros temas de interese para os seus asociados.
Inclúe numerosas colaboracións e artigos sobre temas galegos e especialmente de Betanzos: historia, nacionalismo, economía, lingua, educación, música, emigración, festas tradicionais etc. Por último, recolle información da actualidade do momento tanto de Galicia como da comarca de Betanzos.
Observacións:
Nunha revista tan duradeira é normal que haxa diferentes cambios na publicación: a partir dos anos 70 a publicación pasa de ser unha revista a ter formato de periódico con só 8 follas, aínda que hai números con 12.
Ilustracións:
Fotografías societarias e evocadoras de Galicia e de Betanzos
Publicidade:
Moi abundante. Aparecen anuncios comerciais (zapaterías, téxtiles, alimentación, compra-venda de automóbiles, garaxes etc.), industriais (mecánica do automóbil, motores etc.)
Relacionadas:
Centro Social Betanzos. (Publicacións editadas pola mesma sociedade); Centro Betanzos. 1950 (Publicacións editadas pola mesma sociedade); Centro Betanzos. 100º aniversario. 2005 (Publicacións editadas pola mesma sociedade en distintas épocas);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1947: n.º 42
1948: n.º 43
1949: n.º 44
1951: n.º 45
1962: n.º 58
1978: n.º 65
1980: n.º 69
1981: n.º 70
1989
1990
1992
n. 42

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 42 12/1947
n. 43 12/1948
n. 44 12/1949
n. 45 1/1951
n. 58 8/1962
n. 65 8/1978
n. 69 8/1980
n. 70 8/1981