Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Cantos anos vivirei?

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1970
Fin:
1970
Fundación
Luís Seoane;
Dirección
Luís Seoane;
Colaboración
S. Fernández Ollarnovo; Lorenzo Varela;
Ilustración
Seoane; Carlos Maside;
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Galego
Formato:
29 x 23 cm
Extensión:
6 páxinas en papel de cor
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
Bos Aires. Arxentina
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Foi iniciativa de Luís Seoane. No único número que chegou a publicarse levaba un editorial —"Homes-cucos"—, un comentario sobre o discurso lido por Dieste no seu ingreso na Real Academia Galega e un poema de Lorenzo Varela, "Cantiga nova que se chama cadea", dedicado "a Xosé Luís Méndez Ferrín, na gaiola".
Este voceiro cultural comprendía notas sobre publicacións, representacións teatrais, discursos, exposicións etc., centradas en autores galegos ou ben de temática galega. Acompañábase dun suplemento contendo a cantiga de Varela e dúas recensións de libros, unha delas asinada por S. Fernández Ollarnovo.
Ilustracións:
Debuxos de Seoane e Maside
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1970: n.º 1