Repertorio da prensa da emigración galega

----

Follas Novas

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Semanario Gallego
1905: Semanario científico, literario y defensor de la colonia gallega

Lema:
Hoc-hic-Misterium Dei-Firmiter-Profitemus
Lugar:
A Habana
Inicio:
1897
Fin:
1908
Fundación
Antonio de P. Cea; J. Raimil;
Dirección
Antonio de P. Cea; Alfredo Fernández (Alfredo Nan de Allariz). nº 533; Adelardo Novo. nº 564;
Administración
Sr Cidre. Ano 1908;
Editor/a
Antonio de P. Cea; J. Raimil;
Colaboración
Álvaro de la Iglesia; Antonio P. Cea; Delmiro Viéitez; Francisco Javier Ramil; J. Fernández Merino; J. M. Fernández; J. Ruiz; José Lenzano; José M. de Arrarte; José Villar Santo; Juan Manuel Espada; Leoncia Varela; Ramón Míguez; Ricardo Rodríguez; Secundino Baños; Xan da Masma; Aurelio Aguirre; Laureano Rodríguez; Manuel Murguía;
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Bilingüe, pero algún número, como o 152, aparece integramente en castelán
Formato:
54 x 34 cm.
Extensión:
Variable, entre 4 e 12 páxinas
Prezo:
Subscrición mensual: 1 peso
Redacción:
Amargura, 32. A Habana
Ánimas, 66. A Habana
Ánimas, 45. A Habana
Imprenta:
Manzana Central, por Monserrate. A Habana.
Contido:
Revista de información xeral, que aborda a situación e a vida social das colonias galega e española en Cuba. Amosa unha preocupación pola identidade de Galicia desde postulados galeguistas, polo que aborda temas como os mártires de Carral e as actividades do galeguismo. Tamén recolle en diversos artigos aspectos históricos, políticos, económicos, sociais e culturais de Galicia. Publica diversas obras por entregas.
Observacións:
Na tapa aparece como subtítulo: Revista semanal ilustrada, e na 3ª páxina: Semanario científico, literario y defensor de la colonia gallega
Ilustracións:
Mois escasas. Na portada do n.º 152 aparece un debuxo do monumento dedicado aos mártires de Carral.
Publicidade:
Ata o n.º 152 non ten, pero nos seguintes anos aparecen anuncios de negocios da colectividade, de institucións, compañías navieiras, bancos, etc. sobre todo localizados na última páxina.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1897: n.º 1-5, 7-11, 13-26, 28-30
1898: n.º 31, 32, 36-40, 42-45, 47-49, 64, 66-71
1899: n.º 87-90
1900: n.º 152
1902: n.º 280, 283
1903: n.º 292, 299, 329, 330, 333, 334, 339, 340
1904: n.º 359-360
1905: n.º 396-448
1907: n.º 533-552
1908: n.º 553-573, 575-593, 595, 597, 600, (cambio de numeración) 159-162