Repertorio da prensa da emigración galega

----

Heraldo Ortigueirés

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano oficial de la Asociación de Beneficencia Naturales de Ortigueira

Lugar:
A Habana
Inicio:
1941
Fin:
1959
Dirección
Enrique Abesú; Gumersindo Cao; José Abella; Vicente Pérez Balteiro;
Subdirección
Antonio Couzo;
Administración
Andrés Penabad; Enrique Montero;
Colaboración
Carmita Couzo de Ruiz; Gumersindo Cao; José M. Castañeda; José T. Pita; Manuel Rodríguez Díaz; Pablo R. Presno; Vicente G. Morales;
Publicidade
Alfredo Nan de Allariz;
Xefatura de redacción
Antonio Couzo;
Periodicidade:
Trimestral
Idioma:
Castelán
Formato:
29,5 x 22 cm.
Extensión:
60 páxinas
Prezo:
0,05 $
Redacción:
Gervasio, 615. A Habana
Imprenta:
Editorial Adelaida, San Miguel, 657. A Habana.
Contido:
Revista oficial da Sociedade Naturales de Ortigueira, que ofrece informacións sobre a actividade interna da mesma (balances económicos, festas, homenaxes etc.), notas sociais e novas locais.
Ilustracións:
Numerosas fotografías institucionais
Publicidade:
Numerosos anuncios intercalados entre os artigos. Predominan os avisos comerciais, institucionais, de profesionais, bancos etc.