Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Órgao da Xuntanza Nazonalista Galega d'Habana

Lugar:
A Habana
Inicio:
1921
Fin:
1921
Dirección
Sinesio Fraga Vila;
Colaboración
A. Legazón; Antonio Rodríguez Orjales; Camilo Díaz Seoane; F. G. Gómez; Óscar Fraga Gómez; Sinesio Fraga; Xavier Pardo; Xosé Arias Portela; Tomas Rodriguez Sabio;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Galego
Formato:
38 x 28 cm.
Extensión:
4 páxinas
Redacción:
Amargura, 94. A Habana
Industria, 68. A Habana
Imprenta:
Las Baleares, S.A., Sol, 42. A Habana.
Contido:
Publicación política, que actúa como órgano de expresión da Xuntanza Nazonalista Galega. A publicación informa na sección "Novas da Causa" das actividades do movemento nacionalista en Galicia e Cuba. Ao mesmo tempo fomenta as ideas galeguistas na illa e ten unha finalidade cultural con artigos sobre a literatura e a lingua galega.
Observacións:
A data de inicio poida que corresponda ao entroido de 1921. No debuxo da portada aparece a palabra Independencia.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Non ten
Relacionadas:
Terra Galega. 1921 (Outra publicación de distinta cabeceira que tamén foi voceiro da entidade editora, Xuntanza Nazonalista Galega d'Habana.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1921: n.º 1