Repertorio da prensa da emigración galega

----

Nueva Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Portavoz de los Antifascistas Gallegos

Lugar:
Madrid
Inicio:
1937
Fin:
1938
Dirección
José Gómez Gayoso; Manuel Moure;
Colaboración
B. F. Osorio Tafal; Compostela; J. R. Barcia; Jíbaro; José Fernández Garrido; José Gómez Gayoso; Labrego; Líster; M. Inés Montero; Mario Arnold; Pedro Carrero; Raca; Castelao; Arturo Cuadrado; Ramón Cabanillas; Santiago Álvarez;
Ilustración
Castelao;
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Bilingüe, cunha utilización equilibrada de ambos os dous idiomas
Formato:
27,5 x 43 cm.
Extensión:
8 páxinas
Prezo:
25 cts.
Redacción:
Madrid. Madrid
Barcelona. Barcelona
Imprenta:
Ribadeneyra (C.O.), Madrid. Madrid.
Ribadeneyra (C.O.), Barcelona. Barcelona.
Contido:
Publicación política, que responde ás orientacións ideolóxicas do Partido Comunista. A maioría dos artigos son declaracións antifascistas, noticias da guerra e da situación política española e internacional ("Panorama Nacional", "Panorama internacional", "Crónica de todos los frentes", "Notas de la semana"), complementadas con chamamentos á unión de todos os galegos para conseguir a liberación de Galicia. Tamén ten algunha colaboración literaria.
Ilustracións:
Numerosas fotografías de motivos galegos e de personaxes, e algún debuxo de carácter político, entre outros de Castelao.
Publicidade:
Case inexistente. Aparecen algúns anuncios comerciais.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1937: n.º 1-32
1938: n.º 33-54