Repertorio da prensa da emigración galega

----

Cultura Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Publicación quincenal: Literatura, Arte, Historia, Geografía, Gráfica, Informativa
1939: Mensuario Regional Español de Literatura, Arte, Historia, Geografía, Gráficos e Informaciones de Galicia y de la Colonia Gallega de Cuba

Lugar:
A Habana
Inicio:
1936
Fin:
1940
Fundación
Adolfo V. Calveiro; Jesús Iglesias Surribas; José Gómez García;
Dirección
Adolfo V. Calveiro;
Subdirección
Eladio Vázquez Ferro;
Administración
Jesús Iglesias Surribas;
Colaboración
Adolfo V. Calveiro; André Lion; Carmiña Prieto Rouco; Casimiro Cienfuegos; Eladio Vázquez Ferro; Fuco G. Gómez; José López de la Vega; Manuel A. Fernández; Manuel Arias Fernández; Ramón Marcote; Sinesio Fraga; Eduardo Blanco Amor; Félix Domingo Estrada; Marcial Valladares; Ramón Fernández Mato; Moncho Lemos; Ramón María Valle-Inclán; Ramón Otero Pedrayo; Xerardo Álvarez Gallego;
Corresponsalía
Jenaro Cruzado Cabado, A Coruña;
Sinatura de artigos reproducidos
Juan Antonio Saco Arce;
Xefatura de redacción
José Gómez García;
Periodicidade:
Quincenal e mensual
Idioma:
Predominio do castelán, en galego só aparecen algúnhas colaboracións literarias
Formato:
27,5 x 19 cm.
Extensión:
Irregular, entre 36 e 44 páxinas; pero algún número dobre chega a ter 80 páxinas
Prezo:
N.º solto: 0,10 $A partir de 1939: n.º solto 0,20 $; semestral: 1 $; anual 2 $; estranxeiro: 3 $
Redacción:
Sol, 319. A Habana
Amargura, 37. A Habana
Manzana de Gómez, 211. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Aguacate, 520. A Habana.
Amargura, 37. A Habana.
Contido:
Revista ilustrada de información xeral, creada co obxectivo de divulgar a cultura galega en Cuba (literatura, arte, historia etc.). Conta coa colaboración de importantes personalidades galegas que ofrecen unha visión dos problemas de Galicia desde unha perspectiva galeguista. Tamén informa das novas da actualidade galega ("Noticias de Galicia"), a vida da colectividade ("Vida social de la colonia") e as actividades de Sociedades como Hijas de Galicia, o Centro Gallego ou a Agrupación Artística Gallega. Inclúe diferentes colaboracións literarias e unha sección bibliográfica.
Durante a Guerra Civil abandona os postulados galeguistas e republicanos anteriores e apoia a causa franquista, o que conleva que en 1940 cambie o seu nome polo de Cultura Hispánica.
Edita coleccionables por entregas como a obra do periodista e escritor galego Juan Beltrán Miños ou Concepción Arenal y sus obras.
Observacións:
O n.º 80-81 (febreiro-marzo 1940) anuncia cambios importantes na revista para o seguinte número. Desde o n.º 82 aparece co nome de Cultura Hispánica.
Ilustracións:
Numerosas fotografías de sociedades e institucionais, evocadoras de Galicia, vistas de paisaxes e algunha caricatura ou debuxo.
Publicidade:
Abundante, constituída por anuncios comerciais e institucionais.
Relacionadas:
Cultura Hispánica. 1940 (Outra publicación editada pola Agrupación Artística Gallega. Cultura Hispánica é continuación de Cultura Gallega. );
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1936: n.º 1-18
1937: n.º 19-42
1938: n.º 49/52, 59/60, 61/64, 65/66
1939: n.º 67-75