Repertorio da prensa da emigración galega

----

Vida Gallega [A Habana]

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano oficial de la Sociedad de Beneficencia Naturales de Galicia: Publicación mensual

Lugar:
A Habana
Inicio:
1938
Fin:
1954
Dirección
Antonio do Campo de la Fuente;
Administración
José Fernández Mallo; Juan Varela Grande; Luis Cotarelo Reinante; Pedro García Amor; Segundo Varela Álvarez;
Vicepresidencia
Antolín Saavedra Fernández; Antonio María Souto Pena;
Colaboración
A. do Campo; Antonio Rey; E. Fernández Arrondo; Francisco Marcos Raña; José López Pérez; José Ramón Suárez Castiello; José Rubianes; Josefina Camaño; Manuel Carmona; María Pérez Gago; Mouriño; Ramón Marcote Miñarzo (Marco Aurelio); Ramón Fernández Mato; Ramón María Valle-Inclán;
Intervención
Antonio María Souto Pena; Baltasar Graña Dopico; Luis Cotarelo Reinante ; Modesto Gómez Quiza; Rosendo González Otero;
Secretaría
José López Fernández; José Martínez Piñón;
Sinatura de artigos reproducidos
Rosalía de Castro;
Periodicidade:
Mensual, con algunhas irregularidades
Idioma:
Predominio do castelán (99%), o galego emprégase nalgunha poesía
Formato:
27 x 20 cm. A partir de 1942 (n.º 49): 26 x 17,5 cm. 1953: 29,5 x 21,5 cm.
Extensión:
Variable, entre 20 e 40 páxinas, cando inclúe as memorias increméntase ata chegar a 70 páxinas ou máis
Prezo:
Nº solto: 5 centavos; n.º 49: 20 ctos.; n.º 59-61: 0,05 $ (mensual); n.º 98-99, 118: 0,10 $; n.º 120: 5 ctos.
Redacción:
Prado y San José. A Habana
P Fernández & Cía S, Obispo, 113. A Habana
Neptuno, 412. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Prensa societaria, onde se describen as actividades da institución patrocinadora, completadas con diversos artigos sobre a historia, literatura e cultura galegas.
Observacións:
Na portada pode aparecer: Suplemento a Vida Gallega / Vida Gallega: Publicación Mensual / Vida Gallega n.º extraordinario. Revista mensual (este subtítulo desaparece nos n.º 59-61, 86-87, 98-99, 118 e reaparece no n.º 128). O n.º 128 ten un formato diferente, con 4 páxinas, con formato de follas de periódico e sen tapas
Ilustracións:
Numerosas fotografías de sociedade, institucionais, de monumentos e debuxos de motivos galegos.
Publicidade:
Numerosa e localizada nas primeiras e últimas follas. Aparecen anuncios comerciais, institucionais, de compañías aseguradoras e financeiras etc.
Relacionadas:
Suplemento a Vida Gallega. 1938 (Outra publicación que foi voceiro social da casa editora, a Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia da Habana.); Vida Gallega en Cuba, La. 1949 (Outra publicación que foi voceiro social da casa editora, a Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia da Habana.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1938: n.º 7
1939: n.º 20
1940: n.º 32
1941: n.º 37-38, 41
1942: n.º 47, 49
1943: n.º 59-60, 61
1944: n.º extraordinario
1945: n.º 74-75 (n.º extraordinario)