Repertorio da prensa da emigración galega

----

Espalladoiro

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Voceiro do Centro Galego de Llodio

Entidade editora:
Lugar:
Laudio
Inicio:
1990
Colaboración
Josefina López; Juan Carlos Navarro; Koldo Izaguirre; Manuel Carnota; María Laura Espido; Monserrat Vázquez; Patrocinio Gil; Santiago García; Xosé Estévez; Xosé Ramón Veiga; Darío Xohán Cabana; Fernando Ónega; Manuel Suárez; Xosé Manuel García Vázquez;
Deseño gráfico
Rebeca González Davalillo; Santiago García Seijas;
Ilustración
Cebreiro; Quesada;
Redacción
Santiago García Seijas; Víctor Valiño Arceo;
Periodicidade:
Irregular. Comezou sendo mensual, no ano 1993 pasa a ser trimestral; no 95 cuatrimestral e no ano 1996, semestral. No 2000 pasa a ser anual.
Idioma:
Galego
Formato:
Os primeiro números, ata 1992, folleto en B/N, 21,5 x 15 cm. Revista, B/N, 20 x 21 cm.
Extensión:
Xeralmente 24, pero oscila entre 20 e 32
Redacción:
Ruperto Urquijo, 1. Laudio
Imprenta:
Aiara Grafik, Laudio. Álava.
Contido:
Revista societaria que dá conta das iniciativas e realizacións da entidade editora en seccións como "Información al socio", "Actividades desarrolladas". Tamén contén numerosos artigos referidos a Galicia: historia, xeografía, literatura, cultura etc.; destacan seccións como: "Rutas e Viaxes", "Topónimos de Galicia", "Letras Galegas", "Escolma da literatura galega" etc.
Ilustracións:
Abundantes fotografías de sociedade e de motivos galegos. Tamén aparecen viñetas cómicas de Quesada, Cebreiro etc.
Publicidade:
Escasa e localizada nas primeiras e últimas follas. Inclúe anuncios comerciais, de aseguradoras, bancos, xestorías, empresas de transporte e institucións (Xunta, Deputación Foral de Álava) etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1990: n.º 1
1992: n.º 8, 9
1993: n.º 11-13
1994: n.º 14-17
1995: n.º 18-20
1996: n.º 21, 22
1997: n.º 23
1998: n.º 24
1999: n.º 25
2000: n.º 28
2001: n.º 29