Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Voceiro da Xuventude de Galiza-Centro Galego de Lisboa

Lugar:
Lisboa
Inicio:
1988
Coordinación
Gabino Castro Gil ; Manuel Martínez Blanco;
Dirección
J. M. Cal Gonçalves; José Aser Castillo Pereira. nº 3;
Revisión
Miguel Riveiro Cousiño;
Sinatura de artigos reproducidos
Castelao; Rosalía de Castro;
Tradución
Miguel Riveiro Cousiño;
Asesoramento
Antonio Gregores Carvalho; Francisco José Candeira González; Gabino Castro Gil; Miguel Riveiro Cousiño;
Colaboración
Alexandre Lima; Andrés de Souza; Antonio Gregores Carvalho; Constantino Domingos Costal; F. J. Candeira González; Francisco Puy; Isabel Rubio Molina; J. M. Cal Gonçalves; João Machado; Joaquín Calzado Blanco; José Aser Castillo Pereira; Juvenal Estévez; Manuel Muñiz; María Carmen Oitavén Martínez; Pedro Homen de Melo; Roby Amorín; Rui Lourido; Francisco Fernández del Riego; Nemesio Garcia Carril; Xesús Alonso Montero;
Fotografía
João F. Vilhena;
Ilustración
Padín; Vidales Tomé; Castelao; Carlos Maside;
Publicidade
Manuel Martínez Blanco;
Redacción
Francisco José Candeira; Gabino Castro Gil; Rui Lourido; Xulio Francisco;
Relacións públicas
Manuel Martínez Blanco;
Periodicidade:
Trimestral
Idioma:
Trilingüe, cunha presencia similar de artigos en castelán (40%) e portugués (40%), e menor en galego (20%)
Formato:
29,5 x 21 cm.
Extensión:
Irregular, entre 30 e 36 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Tiraxe:
1.500 exemplares
Redacción:
Julio Andrade, 3. Lisboa
Madalena, 259. Lisboa
Imprenta:
Gráfica Eme Silva, Lda., Fala Só (Trav.), 18-A. Lisboa.
Contido:
Revista societaria creada en 1988, coincidindo co oitenta aniversario da fundación do Centro Galego Xuventude de Galiza de Lisboa. Recolle diversos aspectos da vida e actividades da entidade (inclúe a reprodución da Memoria social). Así mesmo a publicación ten un contido claramente cultural, nun intento de difundir a cultura galega entre os galegos emigrados, polo que abundan os artigos sobre Galicia, a súa música, literatura, lingua, xeografía, historia etc.
Ilustracións:
Escasas fotografías, principalmente das instalacións, de sociedade, de persoeiros ilustres ou políticos, de folclore galego e sociais. Algunhas viñetas e debuxos de Vidales Tomé, Padín, Maside ou Castelao.
Publicidade:
Numerosos anuncios, en páxinas completas ou intercalados entre os artigos. Abundan os anuncios comerciais, de aseguradoras, turismo en España e de grandes empresas (Repsol, Tabacalera, Televés etc.).
Relacionadas:
Galicia ó lonxe. 1994 (Outro voceiro da mesma entidade editora, Xuventude de Galicia. Centro Gallego de Lisboa.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1988: n.º 1