Repertorio da prensa da emigración galega

----

Centro Galicia Olten

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Olten
Inicio:
1994
Colaboración
José Lino Sánchez; Mari Cruz Vallebora; Manuel Suárez;
Idioma:
Bilingüe (galego e alemán) con predominio do galego (90%)
Formato:
21 x 15 cm.
Extensión:
28 páxinas
Redacción:
Unterführungstrasse, 20. Olten
Imprenta:
Olten. Soleura.
Contido:
Publicación societaria na que informa aos socios sobre as súas actividades e proxectos. Eles mesmo describen a revista como un "Boletín-historial". No número extraordinario con motivo do 25 aniversario do Centro, creado en 1964, informa das actividades realizadas pola entidade (festivas, folclóricas e deportivas etc.), incorporando unha serie de datos xeográficos sobre Galicia. En 1998 editan un especial dedicado ao décimo aniversario do funcionamento do seu grupo folclórico Aires e Follas da Terra.
Ilustracións:
Moitas fotografías de sociedade intercaladas entre os artigos.
Publicidade:
Numerosos anuncios de negocios de todo tipo distribuídos por toda a publicación.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1989: XX aniversario
1994: XXV aniversario
1998: X Aniversario Grupo folclórico Aires e Follas