Repertorio da prensa da emigración galega

----

Boletín Oficial de la Agrupación Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Pro Centro Gallego

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1938
Idioma:
Castelán
Formato:
26,5 x 18 cm.
Extensión:
32 páxinas
Tiraxe:
35.000 exemplares
Redacción:
Moreno, 1059. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Boletín da Agrupación Galicia, editado con motivo das eleccións para dirixir o Centro Gallego, no que expón o seu programa electoral, presenta aos seus candidatos e realiza unha valoración da xestión da anterior directiva.
Ilustracións:
Numerosas fotografías con vistas das instalacións do Centro e retratos dos candidatos da Agrupación
Publicidade:
Moi numerosa; aparecen anuncios comerciais, de compañías aseguradoras, aparatos de radios etc.