Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Órgano oficial informativo del Centro Viana-Trives y Partidos Valdeorras-Verín

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1971
Dirección
Manuel Alejo Domínguez;
Colaboración
Antonio María Barbieri; Edita González; Leopoldo Omar Sobrido; Manuel Alejo Domínguez; Salvador Rueda; Eladio Cerviño; Manuel María;
Ilustración
Xaquín Marín;
Sinatura de artigos reproducidos
Castelao;
Idioma:
Castelán
Formato:
23 x 27 cm.
Extensión:
12 páxinas
Prezo:
Distribución gratuíta
Redacción:
Costa Rica, 5560. Bos Aires
Imprenta:
Juan Pumares. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria, que se centra íntegramente na vida da institución (composicións das comisión directivas e das diferentes seccions, listados de socios), actividades organizadas, notas sociais, Memoria anual etc.
Observacións:
Incorpora a Memoria do ano 1970
Ilustracións:
Escasas fotografías, principalmente de sociedade e de motivos galegos.
Publicidade:
Abundante. Aparecen avisos de tipo comercial, de profesionais liberais, e de empresas de transportes.