Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Boletín informativo

Entidade editora:
Lugar:
Rubí
Inicio:
1988
Dirección
Casto González Gallego;
Colaboración
Casto González; Gabriel Valente; J. L. Martín; J. Ruada; José Abellán; Manuel Tamayo; María Mónica Méndez Rial; P. Gómez; R. Granda;
Periodicidade:
Mensual, con algunhas irregularidades nos que pasa a ser bimensual. A partirde 2006 pasa a ser anual
Idioma:
Trilingüe, con predominio do castelán (90%) e presenza do catalán e galego (utilizado en poemas e relatos)
Formato:
21 x 15 cm. A partir de xaneiro 1993: 22 x 15 cm. En 2006 cambia o formato: revista, cor, 30 x 21 cm. De novo hai cambios a partir de 2008: 24 x 17 cm.
Extensión:
32 páxinas; a partir de 2006, 38 páxinas
Redacción:
Monturiol, 18. Rubí
Imprenta:
Imp. Can. Oriol, Rubí. Barcelona.
Contido:
Este boletín societario está editado para informar aos seus socios sobre as actividades e a vida da entidade editora. Complétase con algunhas poesías e relatos, pasatempos, horóscopos e receitas gastronómicas, moitas delas realizadas polos mesmos socios.
Ilustracións:
Escasas. Na portada sempre aparece o debuxo dun paxaro, un pardal, que lle dá o nome á revista. No interior aparecen fotografías de sociedade, motivos galegos e algún debuxo.
Publicidade:
Infinidade de anuncios, que aparecen practicamente en todas as follas, principalmente comerciais, de aseguradoras, inmobiliarias etc.
Relacionadas:
Boletín de Información. 1988 (Outro voceiro social da sociedade editora, Irmandade Galega de Rubí.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1989: xuño, setembro
1990: febreiro, marzo, abril, maio, xuño, xullo, setembro, outono, santos, nadal
1991: xaneiro, febreiro, abril, maio, xuño-xullo, agosto-setembro, outono, santos, nadal
1992: xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio, agosto-setembro, outono, novembro
1993: xaneiro, abril, outono
1994: xaneiro, agosto, outono, santos, nadal
1995: xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio, xuño-xullo, agosto-setembro, outono, santos, nadal
1996: xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio, xuño-xullo, santos, nadal
1997: xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio, xuño-xullo, setembro-outono, santos, nadal
1998: xaneiro-febreiro, marzo-abril, maio-xuño, outono-santos, nadal
1999: xaneiro-febreiro, marzo-abril, maio-xuño, xullo-agosto, santos-nadal
2000: xaneiro-febreiro, marzo-abril, maio-xuño, xullo-agosto, setembro-outono, santos-nadal
2001: xaneiro-febreiro, marzo-abril, maio-xuño, xullo-agosto, setembro-outono, santos-nadal
2002: xaneiro-febreiro, marzo-abril, maio, xullo-agosto, setembro-outono, santos-nadal
2003: xaneiro-febreiro, marzo-abril, maio-xuño, xullo-agosto, setembro-outono, novembro-nadal
2004: xaneiro-febreiro, marzo-abril, maio-xuño, xullo-agosto, setembro-outono, novembro-decembro
2005: xaneiro-febreiro, marzo-abril, maio-xuño, xullo-agosto
2006: especial XXVI aniversario
2008: maio
2009: maio
2010: maio