Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista de Gastronomía, Literatura, Arte y Sociedad: Casa Galicia Pasajes "Celso Emilio Ferreiro" Guipúzcoa
Revista de Literatura, Arte, Gastronomía y del Camino de Santiago

Entidade editora:
Lugar:
Pasaia
Inicio:
1994
Dirección
José Antonio Vilaboa Barreiro;
Colaboración
Andrés Penas; Benigno Rivas Mugarde; José Castro Frade; Kentxo Kontou; Pepe Cardesín; Xosé Estévez; Xosé Pelengrín; José Antonio Vilaboa;
Redacción
Xosé Estévez;
Secretaría de dirección
Andrés Penas López;
Xefatura de redacción
Pepe Cardesín Cabada; Suso Castro Frade;
Periodicidade:
Anual, con algunhas irregularidades
Idioma:
Castelán, con algunha colaboración literaria e artigos en galego
Formato:
Revista, B/N, 30 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 64 e 142 páxinas
Prezo:
Gratuíta, aínda que o nº1 costaba 500 pesetas e algúns números solicitaban un donativo de 3 euros.
Redacción:
Amarretxeta, 9, baixo. Pasaia
Imprenta:
Pasaia. Guipúscoa.
Contido:
Publicación societaria, creada coa finalidade de "dar a conocer nuestra cultura, y nuestra gastronomía en el País Vasco. Es nuestra intención, que a través de su lectura, se tiendan sólidos puentes de unión y comunicación entre estos dos pueblos". A maioría dos artigos abordan diferentes aspectos de Galicia: a súa gastronomía, literatura, arte, cultura e sociedade.
Observacións:
Editada coa colaboración da Casa de Galicia de San Sebastián e a Cofradía de la Queimada en el País Vasco.
Ilustracións:
Numerosas fotografías de motivos galegos e de sociedade. Tamén aparece algún debuxo.
Publicidade:
Moi escasa e localizada nas primeiras e últimas follas. Aparecen anuncios comerciais e institucionais (Xunta de Galicia).
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1994-1995: n.º 0
1998: n.º 2
1999: n.º 3
2000: n.º 4
2002: n.º 5
2003: n.º 6
2004: n.º 7
2005: n.º 8
2006: n.º 9 (75 aniversario)
2007: n.º 10
2009: n.º 13
2010: n.º 14