Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista del Centro Gallego de Salamanca

Entidade editora:
Lugar:
Salamanca
Inicio:
1992
Dirección
J. I. Paz Bouzada;
Colaboración
Felipe Maíllo Salgado; Francisco Ramos Campos; Luis López Núñez; María José Díez; Mario González Acosta; Pilar Magadán Chao; Carme Silva Domínguez; Manuel Fraga;
Secretaría
Maximino Nogueira;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán. O galego úsase en saúdos e nalgunha colaboración
Formato:
29,5 x 21 cm
Extensión:
34
Redacción:
Arriba, 6-8. Salamanca
Imprenta:
Salamanca. Salamanca.
Contido:
Publicación editada polo Centro Galego de Salamanca, que nace "como consecuencia de una vieja ilusión de plasmar en una publicación periódica, la vida de nuestra sociedad y también con la idea de difundir algo de la vida, historia y costumbres de Galicia y Salamanca, pues ambas representan las esencias de nuestra entidad". A revista céntrase nas actividades e noticias relacionadas coa institución. Tamén inclúe artigos de carácter xeográfico, histórico, lingua, cultura e tradicións etc.
Ilustracións:
Abundantes fotografías de sociedade e de Galicia e Salamanca
Publicidade:
Escasa e localizada nas primeiras e últimas páxinas. Inclúe anuncios comerciais, institucionais e de Caixas de aforros
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1992: n.º 1
2000: decembro
2001: decembro
2005: decembro
2006: decembro