Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Órgao da Irmandade Galeguista d'o Uruguai

Lugar:
Montevideo
Época:
2ª época
Inicio:
1958
Fin:
1961
Dirección
Miguel Vázquez Valiño; Xosé L. Villaverde;
Colaboración
Alfonso Díaz Trigo; Avelino Rodríguez Elías; Luis Carré Alvarellos; Antón Alonso Ríos; Francisco Luís Bernárdez; Ramón Otero Pedrayo; Ramón Suárez Picallo; Ramón Villar Ponte; Ricardo Palmás;
Sinatura de artigos reproducidos
Castelao; Antón Villar Ponte;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Bilingüe, con predominio do galego
Formato:
40,5 x 29 cm.
Extensión:
4 páxinas
Redacción:
Ejido, 1617. Montevideo
Imprenta:
Montevideo. Montevideo.
Contido:
Prensa política, que segue os postulados galeguistas da publicación homónima editada nos anos 30: Hai que revigorizar os vellos pulos, espertar o vello esprito irmandiño, baixo o guieiro da unión de tódolos galegos n'o amor á terra. Por eso estamos outra volta eiqu. Os seus contidos céntranse en temas políticos, sociais, económicos e culturais galegos.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Escasa, constituída por anuncios comerciais, compañías de transporte, emisoras de radio e bancos.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1958: [n.º 1]
1959: n.º 2