Repertorio da prensa da emigración galega

----

La Patria Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista Semanal Ilustrada: Órgano defensor de los intereses de la Colonia Gallega en toda la República
1912: Revista Semanal Ilustrada defensora de los intereses gallegos en Cuba
1913: Revista Semanal Ilustrada defensora de los Intereses Gallegos en la Isla

Lugar:
A Habana
Inicio:
1911
Dirección
José Bargueiras;
Administración
Manuel Rodríguez;
Colaboración
Abdón Rodríguez; Amador Fernández; Beltrán (Jotabé); Benito Rodríguez; Casimiro Fernández; Dr. Aenlle; E. Amador Franco; Eduardo Cerijo; Esmerando Álvarez; Fernández Teijeiro; Francisco Mañach; Gómez Cordido; José García; Llurcel; Nicolás R. López; Nicolás Rodríguez; Roblanto; Ramón Cabanillas;
Comezo-cese:
1911-
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Castelán, con algunha colaboración literaria en galego
Formato:
31 x 23,5 cm.
Extensión:
Variable, comeza con 4 páxinas, pasa a 8 e en 1913 entre 12 e 20 páxinas
Prezo:
N.º solto: 10 centavos
Redacción:
Mercado de Tacón, 54. A Habana
Imprenta:
M. Comas, Compostela, 73. A Habana.
Contido:
Prensa da colectividade con información xeral cunha dobre temática: novas de Galicia, abordadas na sección «Noticias Gallegas» e vida societaria das entidades galegas en Cuba en «Notas de la semana», na que informa das actividades do Centro Gallego (moi críticos coa directiva do momento) e a súa quinta de saúde, e tamén da Beneficencia de Naturales de Galicia. Complétase con novas de actualidade sobre os emigrantes, as condicións de traballo, poemas e artigos literarios.
Observacións:
No n.º 60 (26-04-1913) hai un cambio na portada, xa que se inclúe a bandeira galega, como unha banda azul superposta.
Ilustracións:
Escasas, hai algúns debuxos e fotografías, xeralmente de sociedade e de motivos galegos.
Publicidade:
Abundantes anuncios, concentrados nas primeiras e últimas páxinas. Trátase de publicidade de carácter comercial, de fábricas de tabaco, caixas de aforros, institucionais, librarías, de profesionais etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1911: n.º 19, 20, 22, 27
1912: n.º 31, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 47
1913: n.º 58, 59, 60
n. 19

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 19 8/10/1911
n. 20 15/10/1911
n. 22 29/10/1911
n. 27 3/12/1911
n. 14 7/4/1912
n. 31 11/8/1912
n. 37 22/9/1912
n. 38 29/9/1912
n. 39 6/10/1912
n. 40 13/10/1912
n. 44 10/11/1912
n. 46 24/11/1912
n. 47 1/12/1912
n. 58 12/4/1913
n. 59 19/4/1913
n. 60 26/4/1913