Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Boletín informativo mensual da Irmandade Galega

Entidade editora:
Lugar:
Caracas
Inicio:
1979
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán
Formato:
29 x 23 cm.
Extensión:
Xeralmente 8 páxinas, pero nos números extraordinarios oscila entre 16 e 48
Redacción:
Principal de Maripérez (Avenida), sn. Caracas
Imprenta:
Caracas. Venezuela.
Contido:
Revista que segue os parámetros típicos da prensa societaria. Inclúe información relativa á composición e organización da entidade editora (directivas, socios, comités internos etc.) e sobre os diferentes aspectos da vida social e cultural da mesma.
Ilustracións:
Abundantes, pero unicamente aparecen fotografías sociais
Publicidade:
Soamente no n.º 6 aparece un anuncio do xornal ourensán La Región, que ocupa toda páxina.
Relacionadas:
Aires da Terra. 1961 (Publicacións vinculadas coa mesma entidade); Irmandade. 1965 (Publicación vinculadas coa mesma entidade); Hermandad Gallega de Venezuela. 1970 (Publicación vinculadas coa mesma entidade); Punto de Unión. 1987 (Publicación vinculadas coa mesma entidade); Irmandade, A. 1993 (Publicación da mesma entidade editada noutra época);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1979: n.º 5