Repertorio da prensa da emigración galega

----

Boletín Informativo da Agrupación Galaica

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano de difusión mensual da Agrupación Galaica da Irmandade Galega de Venezuela

Lema:
Sempre pra diante
Entidade editora:
Lugar:
Caracas
Inicio:
1988
Administración
Cándido Rodríguez; Ricardo Iglesias;
Colaboración
Alfredo Sarria; Álvaro Sarria; Manuel de la Iglesia; Xaime Rey; Xesús López; Xosé Sesto López;
Redacción
Manuel López Trelles; Mary Carmen Fernández; Urbano del Pozo; Xulio Rozados;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Galego
Formato:
30 x 20,5 cm.
Extensión:
4 páxinas
Redacción:
Caracas. Venezuela
Imprenta:
Caracas. Venezuela.
Contido:
Boletín de Sociedade que informa sobre as actividades, programas e opinións da Agrupación Galaica, unha facción dentro da Hermandad Gallega. Complementa esta información con diversas achegas sobre a cultura galega, principalmente notas biográficas de galegos ilustres.
Ilustracións:
A maioría son debuxos relacionados cos escritos e viñetas humorísticas.
Publicidade:
Non ten
Relacionadas:
Galicia [Caracas 1968]. 1968 (Outra publicación editada pola Agrupación Galaica, da Hermandad Gallega de Venezuela.); Verbas. 1970 (Outra publicación editada pola Agrupación Galaica, da Hermandad Gallega de Venezuela.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1988: n.º 1, abril-maio
1989: abril-maio