Repertorio da prensa da emigración galega

----

Centro Gallego de Toronto

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Toronto
Inicio:
1975
Dirección
Manuel Janeiro;
Corresponsalía
Estrella Janeiro, España; Roberto X. Fernández, España; Xavier Fernández, Galicia;
Publicidade
A. Gómez; José María Martínez;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán
Formato:
43 x 29 cm.
Extensión:
Variable, entre 16 e 24 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
973 College Street. Toronto
Imprenta:
Toronto. Ontario.
Contido:
Periódico informativo para os socios do Centro Gallego de Toronto. Inicialmente a publicación só recolle informacións da institución editora, pero a medida que avanza no tempo abarca novos temas. Así, aparecen noticias de Galicia, España, Iberoamérica e o resto do mundo, artigos de carácter económico, cultural, político, social e deportivo, combinados con seccións de ocio, anécdotas e outros escritos.
Ilustracións:
Abundantes fotografías de sociedade, institucionais, evocadoras de Galicia, e ilustrativas das diversas noticias.
Publicidade:
Equilibrada e dispersa. Principalmente de casas comerciais e, en moita menor medida, anuncios de compañías de viaxes, de bancos, de profesionais etc.
Relacionadas:
Celta. 1970 (Publicacións editadas pola mesma sociedade); Celta Social. 1977 (Publicacións editadas pola mesma sociedade);