Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Publicación mensual: Órgano de la sociedad Finisterre en América

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
[1927]
Dirección
Joaquín de Haz Ugarte;
Colaboración
Benigno Oliveira; F. Esmorís; F. Fernández Armesto; Feliciano de Haz Ugarte; Josefina Graíños; Josefina Lobelos; Julio Conde Rivas; Matías Escariz Méndez de Duyo; Pepita Nemiña; Ramón Ballón; Ramón Suárez Picallo;
Periodicidade:
Mensual e bimestral
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán. O galego emprégase nas poesías
Formato:
27 x 18 cm.
Extensión:
28 páxinas
Prezo:
Subscrición anual: 6 $
Redacción:
Lamadrid, 658. Bos Aires
Rocha, 1217. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación societaria, que contén principalmente información sobre a entidade editora (campañas organizadas, novos afiliados, movemento de caixa, asembleas, etc). Complétase con noticias e artigos sobre a comarca de Fisterra, feitos históricos e poesías. O primeiro número de cada ano inclúe, ademais, a Memoria e balance da institución durante o último exercicio.
Ilustracións:
Equilibradas e dispersas. Fotografías evocadoras de Galicia (principalmente paisaxes de Fisterra), institucionais e de sociedade
Publicidade:
Abundante e concentrada ao principio e ao final. Predominan os anuncios de tipo comercial (xastrerías, bares, restaurantes etc.)
Relacionadas:
Finisterre en América. [2ª época], 1997 (Editada pola mesma entidade); Faro de Finisterre. [2ª época], 2001 (Editada pola mesma entidade);