Repertorio da prensa da emigración galega

----

Follas do Grupo Galeguista de Bos Aires

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lema:
¡Galicia Martir!, ¡Terra a Nosa !
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1944
Idioma:
Galego
Formato:
18,5 x 13,5 cm.
Extensión:
4 páxinas
Redacción:
San José, 224. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Folleto político e galeguista difusor de ideas nacionalistas e republicanas desde o exilio. O número analizado reproduce a letra e a partitura do himno galego, expón a declaración de principios e unhas notas históricas do Grupo editor.
Observacións:
Estas follas son idénticas en estrutura e contidos ás editadas polo Partido Galeguista en México en 1944, a única diferencia é a inclusión das notas históricas do Grupo Galeguista.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Non ten