Repertorio da prensa da emigración galega

----

Follas do Partido Galeguista

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
México, D. F.
Inicio:
1944
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Galego
Formato:
17 x 13,5 cm.
Extensión:
4 páxinas
Redacción:
México. América
Imprenta:
México. América.
Contido:
Folleto político galeguista, difusor de ideas nacionalistas e republicanas no exilio. O número consultado expón a declaración de principios do Partido Galeguista e reproduce o himno galego (letra e partitura).
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Non ten