Repertorio da prensa da emigración galega

----

Galicia en Rosario

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista de difusión de la cultura gallega en Rosario

Entidade editora:
Lugar:
Rosario
Inicio:
1994
Dirección
Isabel Martínez;
Colaboración
Adriana Álvarez; Alberto González; Alberto Seoane; Ana Vicente; Analía Barredo; Ángela Caldas; José Martín; Liliana Espina; Manuel Pérez; Marcela Viana; Marcelo Vega; María Eugenia Galbán; Mariela Menozzi; Marisol Picallo; Olga R. Archilla; Santiago Rosa; Serafín García Cañón; Susana Calvo; Pablo Rodríguez Fernández; Rodolfo Alonso Ramos;
Periodicidade:
Cuadrimestral
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, o galego emprégase nalgunhas entrevistas e composicións literarias
Formato:
22 x 17 cm.
Extensión:
N.º 1: 52 páxinas; n.º 3: 74 páxinas; n.º 4: 58 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Tiraxe:
N.º 1: 2.000 exemplares
Redacción:
Buenos Aires, 1137. Rosario
Imprenta:
Impresiones Módulo S.R.L., Ov. Lagos, 333. Rosario.
Contido:
Publicación editada polo Centro Gallego de Rosario, que ten como finalidade informar das actividades sociais e culturais desenvolvidas por esta institución. Complétase con artigos, notas e outros escritos relativos á cultura, historia e xeografía de Galicia.
Ilustracións:
Abundantes, a maioría son fotografías institucionais e de sociedade. O resto son debuxos, viñetas humorísticas e outro tipo de fotografías (evocadoras de Galicia, históricas etc.).
Publicidade:
Abundante e dispersa. Predominan os anuncios de tipo comercial (alimentación e tendas diversas), seguida da referente a profesionais liberais e avisos dirixidos ás empresas (transporte de mercancías, provedores etc.).
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1994: n.º 1
1995: n.º 2-4
1996: n.º 7
1997: n.º 8, 9
1998: n.º 11, 12
2000: n.º 16, 17
2001: n.º 18, 19
2002: n.º 20, 21
2003: n.º 22, 23
2004: n.º 24, 25
2005: n.º 27
2006: n.º 28
2007: n.º 29, 30
2008: n.º 31
2009: n.º 32