Repertorio da prensa da emigración galega

----

Galicia en Valencia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano informativo de la Hermandad Gallega en Valencia

Entidade editora:
Lugar:
Valencia [nac. Venezuela]
Inicio:
1988
Coordinación
Ismael Narea Aponte;
Dirección
Camilo Taboada. nº 10; Manuel Freire. nº 11-12;
Colaboración
Edgar Santana Crespo; J. Pacheco de la Rosa; Manuel Peláez;
Periodicidade:
Semestral
Idioma:
Castelán
Formato:
30 x 22 cm.
Extensión:
Variable, entre 40 e 44 páxinas
Redacción:
Bolívar (Avenida), final calle 144, sector La Ceiba. Valencia [nac. Venezuela]
Imprenta:
Ingrava, S.R.L., Valencia [nac. Venezuela]. Carabobo.
Contido:
Prensa societaria que achega abundante información relativa aos actos sociais e culturais desenvolvidos e/ou nos que tivo participación a entidade. Complétase con noticias procedentes de Galicia e da actualidade deportiva. Tamén inclúe composicións literarias.
Ilustracións:
Abundantes fotografías sociais
Publicidade:
Abundante e dispersa, cunha maior concentración nas páxinas finais. Principalmente aparecen anuncios comerciais (alimentación e servizos) e industriais (empresas proveedoras de insumos, empresas da construción etc.).
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1988: n.º 1
1993: n.º 11
1994: n.º 12