Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

N.º 1-2: Boletín mensual de la Hermandad Gallega de Venezuela
N.º 24-26: Periódico de la Hermandad y para la Hermandad: Apolítico, Cultural, Social, Deportivo y Benéfico
N.º 28-36: Hermandad Gallega de Venezuela

Entidade editora:
Lugar:
Caracas
Inicio:
1965
Dirección
Gabriel Arcos Turco. nº 24-36;
Administración
Celso Emilio Ferreiro;
Colaboración
Enrique Fernández Mateo; Jesús Cornide Pérez; José Luis Rodríguez; Manuel Álvarez Quiroga; Moure Mariño; Rodrigo López Barreiro; Eduardo Blanco Amor; Francisco Fernández del Riego; Ramón Otero Pedrayo;
Redacción gráfica
Salvador Suárez;
Secretaría cultural
Carlos Pazo Lores; Serafín Portugal Soto;
Sinatura de artigos reproducidos
Castelao; Emilia Pardo Bazán; Manuel Murguía; Ramón María Valle-Inclán; Xosé Luís Méndez Ferrín;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán; o galego emprégase en composicións literarias, principalmente poesías e en pequenos escritos
Formato:
39,5 x 29 cm.
Extensión:
Irregular, entre 16 e 36 páxinas
Prezo:
Exemplar: 0,50 Bolívares
Redacción:
Augusto César Sandino (Avenida) esq a Andrés Bello. Caracas
Imprenta:
Caracas. Venezuela.
Contido:
Voceiro oficial da Hermandad Gallega de Venezuela, contén ampla información sobre as actividades de carácter social e cultural desenvolvidas pola entidade e sobre certos aspectos vinculados ao seu funcionamento e organización: relacións institucionais, visitas, infraestruturas, reunións, directivas, comités, contas etc. Trata tamén cunha grande amplitude a realidade galega desde perspectivas xeográficas, históricas e culturais, e en menor medidad aborda aspectos da realidade española e venezolana. Complétase con opinións e escritos de carácter e autores diversos.
Ilustracións:
Abundantes e dispersas. Principalmente fotografías sociais, seguidas das evocadoras de Galicia. Os debuxos tamén teñen unha presenza importante.
Publicidade:
Equilibrada e dispersa. Predominan os anuncios de carácter comercial, seguidos de aqueles relacionada coas profesións liberais, transporte, turismo e os dirixidod ás empresas (de provedoras de insumos etc.).
Relacionadas:
Aires da Terra. 1961 (Publicación da mesma entidade editada noutra época); Hermandad Gallega de Venezuela. 1970 (Outro voceiro da mesma sociedade, a Hermandad Gallega de Venezuela.); Boas Novas. 1979 (Publicación da mesma entidade editada noutra época); Punto de Unión. 1987 (Publicación da mesma entidade editada noutra época); Irmandade, A. 1993 (Outro voceiro da mesma sociedade, a Hermandad Gallega de Venezuela.);