Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista socio-cultural de la Hermandad Gallega de Venezuela

Entidade editora:
Lugar:
Caracas
Inicio:
1993
Dirección
Marlene Salazar;
Colaboración
Pilar Rodríguez;
Deseño gráfico
José Antonio Rodríguez; José Vicente Castillo; Mercedes Vargas;
Distribución
Ida Inés Rodríguez;
Fotografía
Chano Casanova; Gonzalo Vivas; Javier Álvarez; José V. Castillo; Salvador;
Publicidade
Ida Inés Rodríguez;
Redacción
Enrique Aquino; Manuel Espiño ; Mari Carmen Fernández; Víctor García; Manuel Quiroga; Ricardo Moreno;
Relacións públicas
José Andrés Rodríguez;
Periodicidade:
Bimestral
Idioma:
Castelán
Formato:
28 x 21,5 cm.
Extensión:
Irregular, con 42 páxinas de media
Redacción:
Caracas. Venezuela
Imprenta:
Owelinh, C.A., Caracas. Venezuela.
Contido:
Publicación oficial da Hermandad Gallega de Venezuela, editada coa finalidade de "lograr un mayor acercamiento entre los socios, promover y apoyar el acervo cultural gallego, y ofrecer a los lectores una información actualizada, auténtica y veraz". A revista contén unha ampla información sobre o funcionamento da entidade: relacións institucionais, visitas, infraestruturas, reunións, actividades sociais e culturais realizadas etc. Combina esta información con artigos histórico-culturais, seccións de ocio e reportaxes especiais de temática diversa.
Ilustracións:
Abundantes fotografías sociais e algunha viñeta humorística. As fotografías son de Gonzalo Vivas, José V. Castillo, Chano Casanova, Salvador e Javier Álvarez.
Publicidade:
Abundante e dispersa. Anuncios de tipo comercial (restaurantes e tendas), de compañías de transporte (Iberia, Viasa) e da banca.
Relacionadas:
Aires da Terra. 1961 (Publicación da mesma entidade editada noutra época); Irmandade. 1965 (Outro voceiro da mesma sociedade, a Hermandad Gallega de Venezuela.); Hermandad Gallega de Venezuela. 1970 (Outro voceiro da mesma sociedade, a Hermandad Gallega de Venezuela.); Boas Novas. 1979 (Publicacións vinculadas coa mesma entidade); Punto de Unión. 1987 (Publicación da mesma entidade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1993: n.º 0, 1