Repertorio da prensa da emigración galega

----

Nosas Follas

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Boletín de la Asociación Gallega del Perú

Entidade editora:
Lugar:
Lima
Inicio:
1994
Dirección
A. Mosquera C.;
Colaboración
F. Antonio Corveira; I. Álvarez; J. Carlos Sueiro; M. Armestor de P.; María Elena García; N. Berbetouros; R. de Mohamma;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Castelán, agás algunhas colaboracións literarias e saúdos que aparecen en galego
Formato:
21,5 x 26,5 cm.
Extensión:
32 páxinas
Redacción:
Salaverry (Avenida), 1910. Lima
Imprenta:
Lima. Lima.
Contido:
Prensa societaria, que aspira segundo o editorial a "contribuir para dejar un testimonio de la existencia de la galleguidade en Per". Destaca a información sobre os actos sociais realizados pola entidade, que se complementa con artigos, opinións e notas de temática moi variada: noticias de Galicia, discusións lingüísticas, experiencias persoais de emigrantes en Perú e algunha colaboración literaria.
Observacións:
A publicación preséntase en formato de follas fotocopiadas e grampadas.
Ilustracións:
Moi escasas, soamente aparecen os escudos das catro provincias galegas na tapa e un debuxo na contratapa.
Publicidade:
Moi escasa
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1994: n.º 1
1995: n.º 2
1996: n.º 3, 4
1998: n.º 5
2000: n.º 2