Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Mensaxeiro do Centro Galego de la Rioja - Logroño

Lugar:
Logroño
Inicio:
1991
Periodicidade:
Cuadrimestral. Anual a partir de 1998.
Idioma:
Castelán
Formato:
29,5 x 21 cm
Redacción:
Fundición, 7, baixo. Logroño
Imprenta:
Logroño. Logroño.
Contido:
A revista informa sobre as actividades desenvolvidas pola sociedade editora e sobre outros aspectos arredor da mesma. Inclúe un saúdo dalgunha personalidade ou unha mensaxe do presidente da entidade, colaboracións dos socios (normalmente poesías), a sección "Ecos y noticias" que contén pequenas notas sobre a entidade e algúns artigos que abordan diversos aspectos sobre Galicia.
Observacións:
Desde 2001 o papel que se utiliza é satinado.
Ilustracións:
Moi escasas e dispersas. Normalmente hai dúas ilustracións por exemplar e son fotografías de sociedade ou debuxos.
Publicidade:
Moi abundante e concentrada nas páxinas centrais. Predomina a de tipo comercial, o resto son anuncios de empresas vinculadas á construción e aos servizos.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1995: n.º 13, 15
1996: n.º 18
1997: n.º 20, 24
1998: n.º 28
2000: maio
2001: maio
2002: maio
2005
2006