Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista del Centro Coruñés de Buenos Aires

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1945
Fin:
[1957]
Dirección
Bieito Cupeiro;
Colaboración
Avelino Díaz; Fernández Longueira; Jolito; Luis Carré; Vicenzo Pol; Castelao; Antón Alonso Ríos; Antonio Couceiro Freijomil; Bieito Cupeiro; Faustino Rey Romero; Julio Sigüenza; Leandro Carré Alvarellos; Ramón Suárez Picallo; Valentín Fernández;
Comezo-cese:
1945-1957
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do galego, sobre todo cando Bieito Cupeiro pasa a ser o seu director
Formato:
29 x 20,5 cm
Extensión:
Variable, entre 24 e 36 páxinas segundo o número
Prezo:
Gratuíto para os socios
Redacción:
Venezuela, 1961. Bos Aires
Imprenta:
Cabrera, Estados Unidos, 1665. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria, na que aparecen artigos e informacións sobre a entidade editora. Tamén abundan os traballos e as colaboración sobre Galicia e a súa historia, especialmente da cidade da Coruña e da provincia. Conta tamén con textos literarios, principalmente poesías, relatos, anécdotas e opinións de todo tipo.
Observacións:
Segundo Santos Gayoso é unha revista editada con posterioridade aos anos 20.
Ilustracións:
Fotografías abundantes e dispersas. A maioría son de paisaxes galegas e, en moita menor medida, institucionais e de sociedade. Tamén aparece algún pequeno debuxo
Publicidade:
Equilibrada e dispersa, con anuncios de carácter comercial (reloxerías, xastrarías e tendas diversas)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1946: n.º 2
1952: n.º 5
1954: n.º 6
1955: n.º 7
1956: n.º 8
n. 2

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 2 20/7/1946
n. 5 7/1952
n. 6 7/1954
n. 7 7/1955
n. 8 7/1956
n. 9 1957