Repertorio da prensa da emigración galega

----

0' Ecuador 0º

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista de poesía universal

Lugar:
México, D. F.
Inicio:
1965
Fin:
1965
Dirección
Alejandro Finisterre;
Colaboración
Alejandro Finisterre; Antonio Faílde; Álvaro Cunqueiro; Arturo Baltar; Isaac Díaz Pardo; Luís Seoane; Manuel Colmeiro; Manuel María; Manuel Prieto; Ramón Otero Pedrayo; Ramón Rey Baltar; Valentín Paz-Andrade; Victoriano Taibo; Xosé Neira Vilas;
Fotografía
Alejandro Finisterre; Julio Mayo; Ksado; Ramón Dimas; Benedicto Conde González “Bene”;
Ilustración
Alejandro Finisterre; Antonio Faílde; Castelao; Arturo Baltar; Isaac Díaz Pardo; Luís Seoane; Manuel Colmeiro;
Sinatura de artigos reproducidos
Castelao; Vicente Risco;
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Bilingüe, emprega maioritariamente o galego
Formato:
28,5 cm x 19,5 cm.
Extensión:
400 páxinas
Redacción:
México. América
Imprenta:
Impresiones Modernas S.A., Sevilla 702, Colonia Ponte. México, D. F..
Talleres de Gráficas Menhir S.A., Bahía de Santa Bárbara, 179. México, D. F..
Contido:
Publicación que pretende "presentar inmediatamente a los poetas de hoy". Recolle exclusivamente unha antoloxía de escritores galegos contemporáneas, como Otero Pedrayo, Paz Andrade, X. Neira Vilas, Prieto Marcos, Rey Baltar, Vicente Risco, Victoriano Taibo, Cunqueiro, Manuel María, e así ata 97 autores.
Observacións:
Aínda que se presente como revista parece unha monografía
Ilustracións:
Numerosas fotografías de monumentos de Santiago (de forma maioritaria) e de Galicia en xeral. Tamén hai debuxos ilustrando os poemas. As reproducións son de Arturo Baltar, Castelao, Manuel Colmeiro, Isaac Díaz Pardo, Antonio Faílde, Alejandro Finisterre, Luís Seoane etc. As fotos son de Ksado, Ramón Dimas, Alejandro Finisterre, Julio Mayo, Benedicto Conde etc.
Publicidade:
Non ten