Repertorio da prensa da emigración galega

----

Suevia [1910-?]

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista Gallega

Lugar:
A Habana
Época:
1ª época
Inicio:
1910
Fundación
Ricardo Carballal; S. T. Solloso;
Dirección
Ricardo Carballal Lafourcade;
Administración
Manuel Vázquez Castro;
Propiedade
Emilio Eymil;
Colaboración
Carlos Castellanos; Fernando Caruncho; Fray Canteiro; Fray José Sarasola; Germán González y Rodríguez; J. Peynó; José Lesta Meis; M. Diéguez; N. Vidal Pita; Ricardo Carballal Lafourcade; Ricardo de Suevia; S. T. Solloso; Eugenio López Aydillo; Prudencio Canitrot;
Xefatura de redacción
J. Peyno;
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Formato:
25,5 x 12 cm.
Extensión:
27 páxinas
Prezo:
N.º solto: 10 centavos. Na Habana: subscrición mensual: 0,40 $; trimestral: 1,10 $. No interior da illa: subscrición trimestral: 1,50 $; semestral: 2,50 $
Redacción:
Acosta, 67. A Habana
Imprenta:
Tipografía de Suevia, Acosta, 67. A Habana.
Contido:
Prensa cultural ilustrada, na que destaca a ampla presenza de colaboracións literarias. Informa das actividades das entidades da colonia galega en Cuba con amplas reportaxes gráficas sobre os distintos actos sociais, sen deixar de mencionar as novas máis destacables das provincias galegas.
Ilustracións:
Fotografías de elementos artísticos e paisaxes galegas, de actos sociais e de edificacións de distintas entidades asociativas de emigrantes galegos. Na cuberta adoitan aparecer fotografías dalgún membro destacado da colectividade, así como gravados e paisaxes galegas.
Publicidade:
Nas tres últimas páxinas aparecen anuncios de establecementos comerciais, banca, compañías de navegación, centros farmacéuticos etc.
Relacionadas:
Suevia [1912-?]. [2ª época], 1912 (1ª e 2ª etapa da mesma publicación);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1910 : n.º 3-12